RECHTSGEBIEDEN 2021-01-12T14:38:50+01:00

Rechtsgebieden

Het Personen- en Familierecht

Een (echt)scheiding is een enorm ingrijpende gebeurtenis. Voor uzelf, uw toekomstige ex-partner, eventuele kinderen en zelfs voor uw naasten. Het beste voor alle betrokken partijen is de scheiding in goede harmonie snel en zorgvuldig te regelen. Dat is dan ook mijn eerste doel; ik ben dan nodig om het proces in goede banen te leiden en te zorgen dat de noodzakelijke juridische stappen genomen worden. De gemaakte afspraken worden door mij in een convenant vastgelegd. Vervolgens wordt het convenant naar de rechter verzonden met het verzoek de gemaakte afspraken in de beslissing op te nemen. Het voordeel van deze manier van procederen is dat de echtscheiding en de gevolgen daarvan in een relatief kort tijdsbestek geregeld zijn.

Maar soms is het regelen van een (echt)scheiding in harmonie niet mogelijk. Dan moet de (echt)scheiding op de harde manier snel, efficiënt en effectief geregeld worden, waardoor de periode van ‘pijn’ zo kort mogelijk is. Ik regel dat voor u.

Bij een (echt)scheiding moet meestal ook een beslissing worden genomen over:

• de kinderen (bij wie hebben zij na de scheiding hun hoofdverblijfplaats, wie krijgt het gezag over de kinderen etc.)
• de partner- en/of kinderalimentatie
• de boedelverdeling (de verdeling van de aanwezige bezittingen en schulden)

Personen- en familierecht bestaat natuurlijk niet alleen uit (echt)scheiding. Ik kan u ook bijstaan in zaken zoals:

• beëindiging van de samenleving;
• beëindiging van het geregistreerd partnerschap;
• ondertoezichtstelling;
• uithuisplaatsing;
• gezag;
• erkenning;
• ontkenning vaderschap;
• wijziging van de partner- en/of kinderalimentatie.

Strafrecht

Als u in aanraking komt met justitie komt er veel op u af. Politie, officier van justitie, rechter. Elk woord dat u zegt kan uw zaak goed doen, maar ook grote schade aanrichten. Het is moeilijk om de gehele situatie te overzien. Beslissingen met mogelijke nadelige consequenties zijn snel genomen. U heeft dan echt iemand nodig die alleen vanuit uw belang denkt, u informeert over uw rechten en plichten en u adviseert over de te nemen beslissingen. Want haastige spoed in het strafrecht doet zelden goed.

Registratie rechtsgebieden

Gülay Öntaş heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: specialist personen en familie recht en strafrecht. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minimaal tien opleidingspunten te behalen op het desbetreffend rechtsgebied (artikel 35b, eerste lid, van de Regeling advocatuur).

Overige rechtsgebieden

Als er rechtsgebieden zijn waarin ik u zelf niet kan helpen, maar mijn werkwijze spreekt u wel aan? Ik werk samen met tal van advocaten die gespecialiseerd zijn op het rechtsgebied waar u behoefte aan heeft en over een zelfde overtuiging als ik beschikken.

Overige specialisten

Als er tijdens een zaak behoefte aan aanvullende specialistische kennis op bepaalde werkterreinen? Ik werk samen met verschillende specialisten, zoals therapeuten, notarissen, accountants en fiscalisten.

Doelgericht | Procedureel | Optimaal resultaat